Review cực chi tiết VinWonders Phú Quốc, Safari Phú Quốc

3.7 (3) Với mục đích đến xem động vật thì việc bỏ tiền ra đi Safari hoàn toàn xứng đáng vì mình đến đây không nhằm mục đích chính là để ăn, đến Safari là để xem động vật nên nếu động vật bệnh tật hay nuôi nhốt ốm yếu buồn bã mới thực sự … Đọc tiếp Review cực chi tiết VinWonders Phú Quốc, Safari Phú Quốc