Bằng cách nào để khám phá Myanmar trong 6 ngày 5 đêm chỉ với 7 triệu đồng?

3.4 (5) Duyên cớ thế nào bốn chị em chúng tôi được du ngoạn cùng nhau ở một đất nước tươi đẹp, đặc biệt là cô bạn đại học Linh Lố. Mặc dù chơi với nhau 5 năm, mỗi lần chúng tôi nói chuyện đến du lịch thì không bao giờ ngừng lại được nhưng … Đọc tiếp Bằng cách nào để khám phá Myanmar trong 6 ngày 5 đêm chỉ với 7 triệu đồng?