Khám phá Vịnh Lan Hạ bằng du thuyền – điểm đến siêu đẹp bạn có đang bỏ lỡ?

5 (3) – “Đi Vịnh Lan Hạ chơi không?” – “Là ở đâu thế??” Sao tôi hỏi đứa bạn đi cùng lẫn một vài người khác thì đều không biết Vịnh Lan Hạ ở đâu là sao nhỉ… Nó kìa, trong album kia kìa, nó là anh em sinh đôi với Vịnh Hạ Long đó. … Đọc tiếp Khám phá Vịnh Lan Hạ bằng du thuyền – điểm đến siêu đẹp bạn có đang bỏ lỡ?